نسخه فعلی محاسبه به صورت آزمایشی می باشد.

نسخه کامل محاسبه آنلاین سیستم برق خورشیدی آفگرید

**( محاسبه فوق دقیق و استاندارد می باشد و تمام تلفات ها در نظر گرفته شده است )**

**( محاسبه فوق دقیق و استاندارد می باشد و تمام تلفات ها در نظر گرفته شده است )**

محاسبه پنل خورشیدی \ محاسبه باتری خورشیدی \ محاسبه شارژ کنترلر خورشیدی \ محاسبه اینورتر خورشیدی  \ هزینه برق خورشیدی  \ هزینه پنل خورشیدی