جهت سفارش هر یک از سیستم های برق خورشیدی باغ ویلا با ما تماس بگیرید
"سیستم برق خورشیدی استاندارد شامل تجهیزات با کیفیت خوب رو به بالا می باشد."
پکیج برق خورشیدی 500 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
7/790/000 تومان (بدون متریال)
8/790/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 10 وات به مدت 6 ساعت

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

500 وات تولید روزانه

750 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 500 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 100 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 500 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال ایزولا*

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر شبه سینوسی رستار سولار*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 2/050/000 تومان

باتری : 3/500/000 تومان

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 1/400/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 800 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
10/470/000 تومان (بدون متریال)
11/570/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

800 وات تولید روزانه

1200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 500 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 165 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 500 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال رستار سولار*

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر شبه سینوسی رستار سولار*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 3/300/000 تومان

باتری : 4/800/000 تومان

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 1/400/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
14/770/000 تومان (بدون متریال)
16/070/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# 1 عدد پنکه ایستاده ( 5 ساعت ) روز

# دریل

# مینی سنگ

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

1500 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

1 عدد سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر شبه سینوسی کارسپا*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان

باتری : 3/500/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 2/700/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
18/870/000 تومان (بدون متریال)
20/170/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 5 عدد روشنایی 9 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد یخچال جدید 5 فوت (24 ساعت)

# 1 عدد پنکه ایستاده (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

2400 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 600 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 600 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر سینوسی EPever NPower *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = یک سال گارانتی

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان

باتری : 4/800/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 4/200/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 2600 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
34/350/000 تومان (بدون متریال)
41/400/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 100 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال متوسط (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ (5 ساعت)
# پمپ فشار نیم اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

2600 وات تولید روزانه

4800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

2 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 30 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

2 عدد استراچکر پنل خورشیدی

کابینت باتری 4تایی

کلید حفاظتی پنل و باتری و خروجی AC

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

4 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر سینوسی  Epever Npower *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = یک سال گارانتی

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 2

باتری : 4/800/000 تومان * 4

شارژ کنترلر : 1/250/000 تومان

اینورتر : 5/700/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 2

کابینت : 2/900/000 تومان

متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/350/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 700/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/000/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 4000 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
46/400/000 تومان (بدون متریال)
54/400/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 150 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

#( (کولر دستی کوچک (5 ساعت)

یا 4 عدد دوربین مداربسته))

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ فشار نیم اسب

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

4000 وات تولید روزانه

4800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

3 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 4 تایی

3 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

10 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور

6 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

اینورتر شارژر 3000 وات ولترونیک 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 3

باتری : 4/800/000 تومان * 4

سانورتر : 14/900/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 3

کابینت : 2/900/000 تومان

متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/350/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 850/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 5000 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
50/500/000 تومان (بدون متریال)
59/400/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 200 وات روشنایی به مدت 7 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 3500 (5 ساعت)
# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ آب یک اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

5200 وات تولید روزانه

4800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

4 عدد پنل خورشیدی 290 وات

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 4 تایی

4 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

15 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی

8 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

اینورتر شارژر 3000 وات ولترونیک 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 4

باتری : 4/800/000 تومان * 4

سانورتر : 14/900/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 4

کابینت : 2/900/000 تومان

متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/350/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 950/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 3/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 6500 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
64/200/000 تومان (بدون متریال)
77/500/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 300 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 4500 (5 ساعت)

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# 4 عدد دوربین مداربسته همراه DVR

# پمپ آب یک اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل1

تولید و ذخیره :

6500 وات تولید روزانه

7200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

5 عدد پنل خورشیدی 290 وات

6 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 8 تایی

5 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

15 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی و سری

10 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

اینورتر شارژر 3000 وات ولترونیک 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 5

باتری : 4/800/000 تومان * 6

سانورتر : 14/900/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 5

کابینت : 5/500/000 تومان

متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/650/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 1/350/000 تومان

سیم باتری : 800/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 5/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 8 کیلووات
استاندارد
قیمت کل پکیج بدون نصب :
102/700/000 تومان (بدون متریال)
123/000/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 400 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال ساید بای ساید (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 7000 سلولزی جدید (5 ساعت)

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از یک ساعت به صورت همزمان

# 4 عدد دوربین مداربسته همراه DVR

# پمپ آب 2 اسب (2 ساعت)

# دریل

# سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

8000 وات تولید روزانه

9600 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 5600 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

6 عدد پنل خورشیدی 290 وات

8 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 5600 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 8 تایی

6 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

20 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی و سری

16 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل ژل سپاهان*

اینورتر شارژر 5600 وات ولترونیک 120 آمپر MPPT

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 6

باتری : 4/800/000 تومان * 8

سانورتر : 39/700/000 تومان

 

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 6

کابینت : 7/500/000 تومان

متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 2/000/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 1/900/000 تومان

سیم باتری : 2/500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 7/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 10 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق خورشیدی 13 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق خورشیدی 16 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
"سیستم برق خورشیدی اقتصادی شامل تجهیزات با کیفیت متوسط رو به پایین می باشد."
پکیج برق خورشیدی 500 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
7/100/000 تومان (بدون متریال)
8/200/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 10 وات به مدت 6 ساعت

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

500 وات تولید روزانه

550 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 400 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 100 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات درجه 2

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال ایزولا*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2*

*اینورتر شبه سینوسی درجه 2*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 2/050/000 تومان

باتری : 3/200/000 تومان

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 1/300/000 تومان

 

متریال 


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 800 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
9/500/000 تومان (بدون متریال)
10/600/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

800 وات تولید روزانه

800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 400 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 165 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات درجه 2

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال رستار سولار*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2*

*اینورتر شبه سینوسی درجه 2*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 3/300/000 تومان

باتری : 4/350/000 تومان

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 1/300/000 تومان

متریال


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
13/650/000 تومان (بدون متریال)
14/950/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# 1 عدد پنکه ایستاده ( 5 ساعت ) روز

# دریل

# مینی سنگ

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

1100 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 2000 وات درجه 2

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

1 عدد سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار معمولی *

*اینورتر شبه سینوسی درجه 2 *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان

باتری : 3/200/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 2/600/000 تومان

متریال


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
16/930/000 تومان (بدون متریال)
18/230/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 5 عدد روشنایی 9 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد یخچال جدید 5 فوت (24 ساعت)

# 1 عدد پنکه ایستاده (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

1600 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 600 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 600 وات

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2 *

*اینورتر سینوسی کارسپا *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان

باتری : 4/350/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 3/580/000 تومان

متریال


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 2600 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
31/900/000 تومان (بدون متریال)
34/700/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 100 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال متوسط (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ (5 ساعت)
# پمپ فشار نیم اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

2600 وات تولید روزانه

3200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

2 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 30 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات 

الکتریکال و غیره :

2 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

4 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2 *

*اینورتر سینوسی کارسپا *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 2

باتری : 4/350/000 تومان * 4

شارژ کنترلر : 800/000 تومان

اینورتر : 5/700/000 تومان

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 2

سیم و کانکتور موازی : 700/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/000/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 4000 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
41/700/000 تومان (بدون متریال)
45/450/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 150 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

#( (کولر دستی کوچک (5 ساعت)

یا 4 عدد دوربین مداربسته))

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ فشار نیم اسب

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

4000 وات تولید روزانه

3200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

3 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات 

الکتریکال و غیره :

3 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور

6 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل یورونت *

اینورتر شارژر 3000 وات ساکو 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

سانورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 3

باتری : 4/350/000 تومان * 4

سانورتر : 12/000/000 تومان

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 3

سیم و کانکتور موازی : 850/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 5000 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
44/600/000 تومان (بدون متریال)
49/450/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 200 وات روشنایی به مدت 7 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 3500 (5 ساعت)
# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ آب یک اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

5200 وات تولید روزانه

3200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

4 عدد پنل خورشیدی 290 وات

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات 

الکتریکال و غیره :

4 عدد استراچکر پنل خورشیدی

15 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی

8 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ یورونت *

اینورتر شارژر 3000 وات ساکو 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

سانورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

لوازم اصلی


پنل : 4/100/000 تومان * 4

باتری : 4/350/000 تومان * 4

سانورتر : 12/000/000 تومان

متریال


استراکچر : 800/000 تومان * 4

سیم و کانکتور موازی : 950/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 3/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق اضطراری 1 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق اضطراری 3 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق اضطراری 5 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق اضطراری 8 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش