جهت سفارش هر یک از سیستم های برق خورشیدی باغ ویلا با ما تماس بگیرید
پکیج برق خورشیدی 500 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
7/490/000 تومان (بدون متریال)
8/490/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 10 وات به مدت 6 ساعت

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

500 وات تولید روزانه

750 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 500 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 100 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 500 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال ایزولا*

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر شبه سینوسی رستار سولار*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 2/050/000 تومان

باتری : 3/200/000 تومان

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 1/400/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 800 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
9/720/000 تومان (بدون متریال)
10/820/00 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

800 وات تولید روزانه

1200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 500 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 165 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 500 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال رستار سولار*

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر شبه سینوسی رستار سولار*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 2/850/000 تومان

باتری : 4/500/000 تومان

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 1/400/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
13/970/000 تومان (بدون متریال)
15/270/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# 1 عدد پنکه ایستاده ( 5 ساعت ) روز

# دریل

# مینی سنگ

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

1500 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

1 عدد سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر شبه سینوسی کارسپا*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان

باتری : 3/200/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 2/700/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
18/070/000 تومان (بدون متریال)
19/370/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 5 عدد روشنایی 9 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد یخچال جدید 5 فوت (24 ساعت)

# 1 عدد پنکه ایستاده (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

2400 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 600 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 600 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر سینوسی EPever NPower *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = یک سال گارانتی

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان

باتری : 4/500/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 970/000 تومان

اینورتر : 4/200/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 2600 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
33/150/000 تومان (بدون متریال)
39/800/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 100 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال متوسط (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ (5 ساعت)
# پمپ فشار نیم اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

2600 وات تولید روزانه

4800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

2 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 30 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

2 عدد استراچکر پنل خورشیدی

کابینت باتری 4تایی

کلید حفاظتی پنل و باتری و خروجی AC

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

4 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

*شارژ کنترلر EPever VS *

*اینورتر سینوسی  Epever Npower *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = یک سال گارانتی

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 2

باتری : 4/600/000 تومان * 4

شارژ کنترلر : 1/250/000 تومان

اینورتر : 5/700/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان * 2

کابینت : 2/500/000 تومان متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/350/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 700/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/000/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 4000 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
44/800/000 تومان (بدون متریال)
52/400/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 150 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

#( (کولر دستی کوچک (5 ساعت)

یا 4 عدد دوربین مداربسته))

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ فشار نیم اسب

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

4000 وات تولید روزانه

4800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

3 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 4 تایی

3 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

10 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور

6 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

اینورتر شارژر 3000 وات ولترونیک 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 3

باتری : 4/600/000 تومان * 4

سانورتر : 14/700/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان * 3

کابینت : 2/500/000 تومان متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/350/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 850/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 5000 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
48/700/000 تومان (بدون متریال)
57/200/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 200 وات روشنایی به مدت 7 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 3500 (5 ساعت)
# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ آب یک اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

5200 وات تولید روزانه

4800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

4 عدد پنل خورشیدی 290 وات

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 4 تایی

4 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

15 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی

8 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

اینورتر شارژر 3000 وات ولترونیک 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 4

باتری : 4/600/000 تومان * 4

سانورتر : 14/700/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان * 4

کابینت : 2/500/000 تومان متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/350/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 950/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 3/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 6500 وات
استاندارد
قیمت پکیج بدون نصب :
61/800/000 تومان (بدون متریال)
75/100/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 300 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 4500 (5 ساعت)

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# 4 عدد دوربین مداربسته همراه DVR

# پمپ آب یک اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل1

تولید و ذخیره :

6500 وات تولید روزانه

7200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

5 عدد پنل خورشیدی 290 وات

6 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 8 تایی

5 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

15 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی و سری

10 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

اینورتر شارژر 3000 وات ولترونیک 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 5

باتری : 4/600/000 تومان * 6

سانورتر : 14/700/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان * 5

کابینت : 5/500/000 تومان متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 1/650/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 1/350/000 تومان

سیم باتری : 800/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 5/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 8 کیلووات
استاندارد
قیمت کل پکیج بدون نصب :
84/900/000 تومان (بدون متریال)
103/200/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 400 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال ساید بای ساید (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 4500 (5 ساعت)

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از یک ساعت به صورت جداگانه

# 4 عدد دوربین مداربسته همراه DVR

# پمپ آب یک اسب (2 ساعت)

# دریل

# سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

8000 وات تولید روزانه

9600 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3600 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

6 عدد پنل خورشیدی 290 وات

8 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3600 وات واقعی

الکتریکال و غیره :

کابینت باتری 8 تایی

6 عدد استراچکر پنل خورشیدی

متریال حفاظتی پنل و باتری 

20 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی و سری

16 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل رستار سولار*

اینورتر شارژر 3600 وات ولترونیک 120 آمپر MPPT

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 3 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال گارانتی

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 6

باتری : 4/600/000 تومان * 8

سانورتر : 24/700/000 تومان


استراکچر : 800/000 تومان * 6

کابینت : 5/500/000 تومان متریال حفاظتی همراه تابلو مینیاتوری : 2/000/000 تومان

سیم و کانکتور موازی : 1/900/000 تومان

سیم باتری : 2/500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 7/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 10 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق خورشیدی 13 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق خورشیدی 16 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق خورشیدی 500 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
6/300/000 تومان (بدون متریال)
7/300/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 10 وات به مدت 6 ساعت

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

500 وات تولید روزانه

550 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 400 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 100 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات درجه 2

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال ایزولا*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2*

*اینورتر شبه سینوسی درجه 2*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 2/050/000 تومان

باتری : 2/600/000 تومان

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 1/100/000 تومان


استراکچر : 700/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 800 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
8/000/000 تومان (بدون متریال)
9/000/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

800 وات تولید روزانه

800 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 400 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 165 وات 

1 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات درجه 2

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

5 متر سیم سولار همراه کانکتور

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال رستار سولار*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2*

*اینورتر شبه سینوسی درجه 2*

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 2/850/000 تومان

باتری : 3/500/000 تومان

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 1/100/000 تومان


استراکچر : 700/000 تومان

سیم و کانکتور : 300/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
12/250/000 تومان (بدون متریال)
13/450/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 6 عدد روشنایی 12 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ LED (5 ساعت )

# 1 عدد پنکه ایستاده ( 5 ساعت ) روز

# دریل

# مینی سنگ

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

1100 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 65 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 2000 وات درجه 2

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

1 عدد سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار معمولی *

*اینورتر شبه سینوسی درجه 2 *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان

باتری : 2/600/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 2/600/000 تومان


استراکچر : 700/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 1300 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
15/030/000 تومان (بدون متریال)
16/230/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 5 عدد روشنایی 9 وات به مدت (6 ساعت)

# 1 عدد یخچال جدید 5 فوت (24 ساعت)

# 1 عدد پنکه ایستاده (5 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

1300 وات تولید روزانه

1600 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 600 وات 

لوازم اصلی :

1 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

2 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 20 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 600 وات

الکتریکال و غیره :

1 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

سیم بین باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور*

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2 *

*اینورتر سینوسی کارسپا *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 5 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان

باتری : 3/500/000 تومان * 2

شارژ کنترلر : 550/000 تومان

اینورتر : 3/580/000 تومان


استراکچر : 700/000 تومان

سیم و کانکتور : 500/000 تومان

هزینه نصب :

در پکیج های کوچک راهنمایی نصب سیستم رایگان می باشد.

پکیج برق خورشیدی 2600 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
27/900/000 تومان (بدون متریال)
30/500/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 100 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال متوسط (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 32 اینچ (5 ساعت)
# پمپ فشار نیم اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

2600 وات تولید روزانه

3200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 1000 وات 

لوازم اصلی :

2 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد شارژ کنترلر 30 آمپر PWM

1 عدد اینورتر 1000 وات 

الکتریکال و غیره :

2 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم سولار همراه کانکتور

4 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل یورونت*

*شارژ کنترلر نمایشگردار درجه 2 *

*اینورتر سینوسی کارسپا *

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

شارژ کنترلر = یک سال عملکرد

اینورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 2

باتری : 3/500/000 تومان * 4

شارژ کنترلر : 800/000 تومان

اینورتر : 5/300/000 تومان


استراکچر : 700/000 تومان * 2

سیم و کانکتور موازی : 700/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/000/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 4000 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
37/200/000 تومان (بدون متریال)
40/650/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 150 وات روشنایی به مدت 6 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

#( (کولر دستی کوچک (5 ساعت)

یا 4 عدد دوربین مداربسته))

# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ فشار نیم اسب

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

4000 وات تولید روزانه

3200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

3 عدد پنل خورشیدی 290 وات 

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات 

الکتریکال و غیره :

3 عدد استراچکر پنل خورشیدی

10 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور

6 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ سایکل یورونت *

اینورتر شارژر 3000 وات ساکو 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

سانورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 3

باتری : 3/500/000 تومان * 4

سانورتر : 11/500/000 تومان


استراکچر : 700/000 تومان * 3

سیم و کانکتور موازی : 850/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 2/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق خورشیدی 5000 وات
اقتصادی
قیمت پکیج بدون نصب :
41/100/000 تومان (بدون متریال)
45/550/000 تومان (کامل)
سفارش
جهت تامین نمودن :

# 200 وات روشنایی به مدت 7 ساعت

# 1 عدد یخچال فریزر (24 ساعت)

# 1 عدد تلویزیون 42 اینچ (5 ساعت)

# کولر آبی 3500 (5 ساعت)
# امکان استفاده (جاروبرقی _ اتو _ سشوآر _ ماشین لباسشویی _ چایی ساز _ قهوه ساز ) برای کمتر از نیم ساعت به صورت جداگانه

# پمپ آب یک اسب (کمتر از 1 ساعت)

# دریل

# مینی سنگ فرز

# 1 عدد دزدگیر اماکن ( 24 ساعت )

# شارژ گوشی موبایل

تولید و ذخیره :

5200 وات تولید روزانه

3200 وات ذخیره 

توان مورد استفاده تا 3000 وات 

امکان شارژ باتری ها با موتور برق

لوازم اصلی :

4 عدد پنل خورشیدی 290 وات

4 عدد باتری خورشیدی 100 آمپر

1 عدد اینورتر شارژر 3000 وات 

الکتریکال و غیره :

4 عدد استراچکر پنل خورشیدی

15 متر سیم زوج سولار همراه کانکتور موازی

8 متر سیم باتری همراه کابلشو

برند اجناس :

*پنل مونو کریستال نور *

*باتری دیپ یورونت *

اینورتر شارژر 3000 وات ساکو 50 آمپر PWM

ضمانت پکیج :

پنل = 25 سال راندمان 80%

باتری = 2 سال عملکرد مفید

سانورتر = ضمانت عملکرد صحیح

مجموعه پکیج = 10 سال خدمات و پشتیبانی فنی

قیمت اجناس :

پنل : 3/900/000 تومان * 4

باتری : 3/500/000 تومان * 4

سانورتر : 11/500/000 تومان


استراکچر : 700/000 تومان * 4

سیم و کانکتور موازی : 950/000 تومان

سیم باتری : 500/000 تومان

هزینه نصب :

هزینه نصب و ایاب و ذهاب در تهران : 3/500/000 تومان

برای شهرستان امکان ارائه راهنمایی و نقشه نصب وجود دارد.

پکیج برق اضطراری 1 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق اضطراری 3 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق اضطراری 5 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش
پکیج برق اضطراری 8 کیلووات
بزودی
قیمت کل پکیج بدون نصب :
بزودی
سفارش